Dunja Ožegović

Dunja Ožegović

Treća godina osnovnih akademskih studija, odsek Slikarstvo, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu

Dunja u svom radu nastoji da uspostavi što bolju korelaciju između slike i reči kao idealnu likovnu projekciju. U svojim radovima najveću primarnu bliskost neguje u crtanju negujući dečiji ekspresivni izraz. Učesnica je nekoliko grupnih izložbi koje predstavljaju njene prve povoje na umetničkoj sceni.

„Želim da saznam na koji način se kroz grafički jezik kao sredstvo komunikacije može uticati i na polju slikarstva, a bez ikakve sprege sa grafikom (ili bilo kojom drugom oblašću) i tehnologijama koje se upotpunjuju u likovnim bleštavostima. Voljna sam da na ovoj radionici kroz teorijsko-praktični pristup uz zajednička promatranja sagledam anatomiju svakog znaka i prizora. Da u svim stvaralačkim transformacijama i analizom interakcionih odnosa, u višestrukosti značenja, sve što eskalira, raste i buja, pretvorim u savladanu veštinu. Da kroz bilo kakav pokret, simbol ili okvir, pokušam da uspostavim slobodna i inventivna razmišljanja.
U kojoj meri je to vrsta metabolizma? Jer dok se čovek ogoljuje i ozleđuje, njegova htenja govore umesto njega. Kako odnegovati egzistencijalni sistem promatranja a ne biti u tom kontekstu superioran? Kako dijaloški komunicirati intertekstualnim metodama a da se iskoristi sav stvaralački potencijal?“

Portfolio

Izložbe:

  • 2015. 1st International forum of Printmaking Art school Deans, Central Academy of Fine Arts, CAFA, Beijing.
  • 2016. Beograd, Galerija Doma omladine Beograda, XLV izložba crteža i skulptura malog formata studenata Fakulteta likovnih umetnosti.
  • 2016. Beograd, Galerija Izlozi, FLU, Đura Jakšić, Inspiracija studentima umetnosti, FLU.
  • 2017. Skoplje, FLU, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, VIII Studentsko art bijenale (SIAB).
  • 2017. Beograd, Galerija Doma omladine Beograda, XLVI izložba crteža i skulptura malog formata studenata Fakulteta likovnih umetnosti.
Advertisements