Milan Bulatović

Milan Bulatović

Treća godina doktorskih umetničkih studija, odsek Grafika, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu

Još tokom osnovnih studija Milan je postao zainteresovan za grafiku, prvenstveno zbog procesa i strateškog planiranja u izradi likovnog dela. U svet digitalne grafike ušao je u periodu osvajanja slobode i potrage za sopstvenim izrazom. Od tada slika, crtež, grafika (uglovnom sito-štampa) i digitalna grafika postaju stalni uzajamno komplementarni i nadgrađujući vidovi izražavanja kojim je došao do današnjeg ličnog pristupa umetnosti.
Tokom treće godine osnovnih studija pokazao je zainteresovanost za fraktalnu geometriju i počeo da koristi različite programe za generisanje ovih struktura. Isprva je bio zaveden kompleksnošću bogatstvom kolorita, ali nedugo zatim oseća zasićenje i potrebu za većom involviranošću u sam proces nastanka dela.
Prvobitne eksperimente sprovodi uz pomoć najprimitivnijeg programa za kompjutersku grafiku, MS Paint. Kasnije prelazi na Adobe Illustrator i Photoshop. Uporedo sa radi i crtež, sliku i sito-štampu, uz različite vidove pristupa dotiče fraktalnu geometriju, geometrijsku apstrakciju, koristi se inženjerskim vidom komunikacije u skicama i crtežima.
Iz svega toga proizilazi trenutna preokupacija koju definiše kao „potragu za različitim strategijama ostvarivanja vizuelnog dela, kroz generativni pristup.“ Koristi se širokim dijapazonom materijala od digitalnih fotografija, reprodukcija, jednostavnih video igara, do osušenih boja i fiskalnih računa, koje specifičnim načinom manipulacije dovodi u stadijum u kome postaje odgovarajuće likovno sredstvo koje multiplikacijom ili kolažiranjem učestvuje u građenju umetničkog dela. Od početka do kraja procesa prepliću se namerno prepuštanje slučajnosti i određeni stepen kontrole ili striktnog pravila koje utiče na ishod.

„Učešće u radionicama umetničke škole u Petnici vidim kao priliku da steknem nove kontakte, razmenim iskustva, dođem do novih saznanja i  potencijalno unapredim sopstveni pristup umetnosti. Naročito smatram da bi ovakav vid edukativnog programa mogao da ima pozitivnog uticaja na razvoj doktorskog umetničkog projekta na kome radim. Takođe se nadam da bih sa svojim radom, znanjem i iskustvom mogao da doprinesem celokupnom projektu.“

Portfolio

Samostalne izložbe:

 • “Energetske strukture”, izložba grafika, Foaje Kulturnog centra Pančeva.
 • “Energetske strukture”, izložba grafika, Galerija savremene umetnosti, Smederevo.
 • “Sito- štampe”, izložba grafika, Proces art gallery and bar, Beograd.
 • “U među prostoru“ izložba slika, Inex Film, Beograd.
 • “Painter” izložba digitalnih grafika, Studio Kre, Bigz, Beograd.
 • „Slikar provučen kroz grafičku presu”, izložba grafika, Cafe galerija , Pančevo.
 • “Cati” izložba digitalnih grafika, Galerija Elektrika, Pančevo

Kolektivne izložbe, performansi, akcije, manifestacije:

 • Izložba 47. likovne kolonije “Deliblatski pesak”, Gaelrija savremene umetnosti, Pančevo
 • 45. Salon umetnosti u Pančevu, Gaelrija savremene umetnosti, Pančevo
 • FreeDOM Art Festival, oslikavanje murala, Dom omladine, Pančevo.
 • Izložba 46. likovne kolonije “Deliblatski pesak”, Narodni muzej, Pančevo.
 • “ IRL (in real life)”, Umetnički prostor U10, Beograd.
 • “Fragmenti”, Kuća Kralja Petra I, Beograd.
 • “Festum”, izložba crteža studenata Univerziteta umetnost, SKC, Beograd.
 • “Transempler”, izložba radova nastalih na predmetu transmedijska istraživanja, SKC,Beograd.
 • “Izložba crteža studenata FLU”, Galerija Doma omladine, Beograd
 • “Stare majice, nove poruke” ARTifACT, Festival uličnog aktivizma, Vreva, Beograd
 • “Ptice između crteža i prirode”, Dom Omladine, Pančevo
 • “Ptice između crteža i prirode”, Narodna Bašta, Pančevo
 • “Urlik”, radionica za izradu logoa, Omladinski resursni cetar, Pančevo
 • Ručno štampanje majica, ARTifACT, Manifestacija “60 minuta za planetu”, Pančevo.
 • “Koji nam je andrak”, Slikanje murala na zidu ispred Kulturnog centra u Zrenjaninu,ARTifACT i AU Zrenjanin.
 • “EX-YU grafika”, Galerija SKC, Novi Beograd.
 • “Izložba crteža studenata FLU”, Galerija Doma omladine, Beograd.
 • „Nagradjeni studenti Fakulteta likovnih umetnosti”, Galerija FLU-a, Beograd.
 • “Izložba grafika studenata FLU”, Galerija centra za grafiku, Beograd.
 • “WC – katarzom do umetnosti” ARTifACT, Intervencija u prostoru, Dom omladine,Pančevo.
 • Slikarski Jam Session u okviru projekta „Letnji paket aražman”, plato ispred U.K. VukKaradžić, Beograd.
 • „Vanzemaljci” ARTifACT, performans, manifestacija “60 minuta za planetu”, Pančevo.
 • „Pokret“ ARTifACT, performans, godišnjica neformalne grupe ARTIFACT, Studentski dom, Pančevo.
 • „Junk story“ ARTifACT, izložba povodom dana planete zemlje, Galerija Elektrika, Pančevo.
 • „Kako postati pravi umetnik?”, eko akcija povodom dana planete zemlje, ARTifACT,Peskana, Pančevo.
 • „Junk story“ ARTifACT, izložba i Eko hepening “60 minuta za planetu”, Yachting klub, Beograd.
 • „Fantom fest“ internacionalna strip-crtačka radionica, Galerija Elektrika, Pančevo.

Objavljeni radovi:

 • Logo i naslovna strana „Benzin”, Alternativne novine (fanzin), Pančevo.

Nagrade:

 • Nagrada FLU-a „Marko Krsmanović“ za inovativni pristup grafici.
 • Nagrada FLU-a „Mr. Miodrag Janjušević, akademski slikar“.
Advertisements