Učesnici

Ko su učesnici programa i koji su predviđeni postupci za prilagođavanje programa specifičnostima konkretne grupe sa kojom se ostvaruje obuka?

Program je namenjen studentima fakulteta/univerziteta na osnovnim i master studijama iz oblasti umetnosti, društveno-humanističkih i prirodnih nauka, studenti iz inostranstva.
Učesnici spadaju u visoko motivisanu, selektovanu grupu iz različitih oblasti koja ima visok nivo predzanja i očekivanja. Aspekti prilagođavanja programa i kreativne modifikacije su ugrađene u sam koncept Projekta. Program koji se prezentuje polaznicima u sebi sadrži jasno definisane ciljeve, zadatke, sadržaje i aktivnosti koji su u skladu sa predznanjima polaznika i kompetencijama za datu oblast, za šta su obezbeđeni adekvatni izvori priručnici, udžbenici, internet publikacije, koje se mogu koristiti kao sredstvo za realizaciju programa, kao i kroz stručna predavanja i demonstracije eksperata za svaku od tematskih oblasti/celina. Dinamika napredovanja grupe će se pratiti na dnevnom nivou, a metodski pristup je prilagođen tako da pruži maksimalni stepen podsticaja.

Polaznici LUŠ 2017.:

EKSPERIMENTALNA FOTOPOLIMERNA GRAFIKA –

Milan Bulatović, Flu
Sanja Momčilović, Flu
Vojislav Nikčević, Fpu
Ksenija Barić, Flu
Milica Vesić, Flu

EKSPERIMENTALNA FOTOGRAFIJA I ANIMACIJA  –

Marijana Janković, Fpu
Strahinja Simić, Flu
Jelena Vučić, Fpu
Goran Rakić, Fpu
Jovan Rakić, Fpu
Jelena Žigić, Fpu

TEKST I HIPERTEKST –

Milica Petrović, Fmu
Lara Popović, Fdu
Tijana Petrović, Flu

TEORIJE GRAFA –

Andreja Krstić, Fpu
Dunja Ožegović, Flu
Irena Petković, Flu
Anđela Đermanović, Flu
Dimitrije Turudić, Flu

ELEKTRO-AKUSTIČKA KOMPOZICIJA –

Marija Šumarac, Fdu
Mira Milosavljević, Fmu
Milana Milošević, Fmu

Advertisements