Eksperimentalna fotopolimerna grafika – plan rada i materijali

Voditelj-mentor: Prof. dr um. Aleksandar Mladenović

Mediji: umetnička grafika, kombinovani mediji
Cilj: Istraživanje grafičkog jezika kroz esperimetalni laboratorijski rad i istraživanje tehnoloških i likovno-izražajnih svojstava materijala.
Zadatak: Upoznavanje učesnika sa istraživačkim postupcima u novom grafičkom mediju kroz esperimentalni interdisciplinarni pristup umetnosti, tehnologijam i prirodnim naukama.

PLAN RADA:
13.7.2017.
 • Uvodno predavanje
 • Teorijska osnova radionice foto-polimerne grafike i kontektualizacija u skladu sa osnovnom temom programa.
 • Praktični primeri, demonstracija. Upoznavanje učesnika sa merama zaštite.
 • Definisanje zadataka i rad na pripremnim crtežima/fotografijama/ kolažima, acetatnim folijama, skeniranje i digitalna dorada priprema.
14.7.2017.
 • Nastavak rada na pripremnim crtežima/fotografijama/kolažima, acetatnim folijama, skeniranje i štampa termostabilnih folija.
 • Dovršavanje pripremnih folija za eksponiranje (osvetljavanje).
 • Praktični rad na osvetljavanju matrica- fotopolimernih ploča.
 • Kombinovanje rada u pleneru-prirodnim uslovima i u laboratoriji/ radionici.
 • Fiksiranje i sušenje ploča i priprema za štampu.
 • U zavisnosti od broja učesnika-dovršavanje poslova započetih u prepodnevnom terminu, moguća štampa probnih otisaka.
15-16.7.2017.
 • Štampanje probnih otisaka. Bojene probe.
 • Realizacija grafičkih listova i malih tiraža.
 • Upoznavanje sa kulturom grafičkog lista i pojma multioriginala uz praktičan rad.
17.7.2017.
 • Završne aktivnosti u okviru radionica i postavka izložbe.
 • Otvaranje izložbe; evaluacija programa, podela sertifikata učesnicima.

Materijali:

Eksperimentalna fotopolimerna grafika »

How to create a photopolymer letterpress plate

 

Advertisements