Eksperimentalna fotografija – plan rada i materijali

Voditelj-mentor: Doc. Vladimir Perić
Mediji: digitalna fotografija, „Stop motion“ animacija, fotomontaža, kombinovani mediji.
Cilj: kreiranje fotografija kao vida likovnog izražavanja kroz kreativnu i studijsku fotografiju različitim fotografskim medijima i samostalno artikulisanje autorskog animiranog (slikovno-zvučno-pokretni) projekta baziranog na narativnom predlošku. Primena osnovnih tehnoloških principa na osnovu kojih se stvara slika, uz praćenje likovnih problema njenog nastajanja i primene postupaka kojima se proizvode različiti vizuelni i zvučni efekti.
Zadatak: Identifikacija problemskih oblasti u kojima će se tražiti rešenja uz originalan, individualan pristup i punu slobodu u oblikovanju stvaranje ideja i projekata i povezivanje sa najnovijim dostignućima savremene grafičke tehnologije (rad u grafičkim programima). Transponovanje vizuelne predstave (slikanja, crtež, grafika, ilustracija fotografija), njeno pokretanje i oživljavanje tehnikama tradicionalne animacije i uz pomoć kompjutera. Primena metoda kinematike, kroz pravljenje iluzije kretanja predmeta, raznih vrsta živih bića, atmosferskih pojava i vizuelnih efekata kroz kratki animirani film.

PLAN RADA:
13.7.2017.
  • Uvodno predavanje.
  • Istraživanje problema na nivou koncepta i okvira teme projekta.
  • Oluja ideja i kreativne refleksije kroz grupni rad sa koordinatorima.
  • Preraspodela grupa, zadataka i procesa.
14.7.2017.
  • Izrada pripremnih crteža, fotografija, rad na terenu i u laboratorijskim uslovima u saradnji sa voditeljima-mentorima.
15-16.7.2017.
  • Realizacija zadataka u tehnikama i materijalima (fotografija, animacija, kombinovani mediji), obrada predložaka na računaru i štampa.
17.7.2017.
  • Završne aktivnosti u okviru radionica i postavka izložbe.
  • Otvaranje izložbe; evaluacija programa, podela sertifikata učesnicima.
Advertisements