Naučni članci

Od 7.7.2017. sa početkom u 10 časova, u rektoratu Beogradskog Univerziteta umetnosti održan je interdisciplinarni skup pod nazivom Implicitni red. Pozdravnu reč na početku skupa održao je prorektor Univerziteta umetnosti u Boegradu, prof. dr Mileta Prodanović, koji je naglasio značaj ovogodišnje letnje škole kao prekretnicu u dosadašnjem konceptu rada LUŠ, kao i značaj povezivanja sa Istraživačkom stanicom Petnica u kojoj će se ove godine realizovati program LUŠ 2017. Moderator skupa je bila prof. dr Sanja Filipović, autor i umetnički direktor LUŠ 2017., pozdravila je sve prisutne i osvrnula se na obrazovne aspekte koncepta Škole, koja je metodički modelovana na specifičan način, sa posebnim težištem na aspektima savremene nastave i obrazovnih tehnologija kao što su: interdisciplinarnost sadržaja i kompetencija, holizam, individualizacija, kolektivna i individualna kreativnost, kooperativnost, motivacija, problemski pristup, tematsko planiranje istraživački rad, inovacije, kvalitativna i kvanitativna evaluacija… Kao predstavnik Istraživačke stanice Petnica, učesnicima skupa se obratio Nikola Božić, programski direktor Petnice. On je izrazio zadovoljstvo zbog prilike da se po prvi put u IS Petnica realizuje program Univerziteta umetnosti, gde će studenti umetnosti realizovati svoje istraživačke projekte naučnim metodama i u laboratorijskim uslovima, što je već po sebi vrsta obrazovnog eksperimenta, sa nadom da će se obezbediti održivost ovakvog programa u budućnosti. Takođe, učesnicima skupa se obratila i prof. dr Bojana Škorc, koja je ujedno i koautor programa, osvrnuvši se na temu pod nazivom Implicitni red, njenom kontekstu, teorijskom polažištu i epistemiološkom uporištu ovogodišnjeg temata. Takođe, prof. dr Bojana Škorc je predstavila i koncept integrativne radionice koju će voditi u Petnici zajedno sa prof. Filipović

U daljem plenarnom delu nastupili su eminentni stručnjaci iz oblasti prirodnih i društvenih nauka i umetnosti: Prf. dr Dejan Raković, prof. dr Jelena Stanisavljević, prof. dr Nebojša Milićević, MA Vesna Janjević Popović, prof. dr Saša Radojčić, prof. dr um. Aleksandrar Mladenović, prof. dr um. Adam Pantić i prof. dr Svetlana Savić.

Organizaciju i realizaciju skupa pomogle su koordinatorka za medjunarodnu saradnju UU Jasmina Milovanović, kao i pomoćnica koordinatorke Dunja Dabović.

Plenarni predavači:

 

Advertisements