Koncept

IMPLICITNI RED

Interdisciplinarno istraživanje mapiranja struktura u prirodnim i humanim fenomenima; diskurzivna analiza i interdisciplinarni pristupi u obrazovanju, umetnosti, tehnologijama i nauci

 

UVODNA REČ AUTORA
Program se zasniva na pokretanju i podršci istraživačkim potencijaliima koji leže u grupama studenata različitih oblasti nauka i umetnosti. Izabran je pojam impliciranja ili informatičke povezanosti između različitih nivoa nekog fenomena koji na prvi pogled deluju nepovezano iz kvantne fizike. Primarno je zasnovan na razvoju interdisciplinarnog i inovativnog pristupa u istraživanjima u umetnosti, tehnologijama i nauci (da potpomaže izgradnju znanja, veština i stavova onoga ko uči), dakle njegova usmerenost na studenta, što će doprineti ostvarivanju fundamentalnih ciljeva, a jedan od najvažijih je razvijanje spremnosti na pluralni istraživački pristup, aktivizam i kooperaciju kao i kreativnosti kao integralne komponente ličnosti umetnika, naučnika, istraživača, budućih nastavnika.
Ključni pojmovi: fraktali, implicitni red, mapiranje podstruktura u strukture višeg reda, forma, IKT, celina, kompozicija, evolucija, materija, kretanje, energija, opažanje, kreativni proces, koji se istražuju kroz medije: crtež, grafika, novi mediji, fotografija, animacija, digitalna stvarnost, ekspresivni potencijali ličnosti.

Advertisements