Održan naučni skup u Rektoratu UU u Beogradu 7.7.2017.

Od 7.7.2017. sa početkom u 10 časova, u rektoratu Beogradskog Univerziteta umetnosti održan je interdisciplinarni skup pod nazivom Implicitni red. Pozdravnu reč na početku skupa održao je prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, prof. dr Mileta Prodanović, koji je naglasio značaj ovogodišnje letnje škole kao prekretnicu u dosadašnjem konceptu rada LUŠ, kao i značaj povezivanja sa Istraživačkom stanicom Petnica u kojoj će se ove godine realizovati Program. Moderator skupa je bila prof. dr Sanja Filipović, autor i umetnički direktor LUŠ 2017., pozdravila je sve prisutne i osvrnula se na obrazovne aspekte koncepta Škole, koja je metodički modelovana na specifičan način, sa posebnim težištem na aspektima savremene nastave i obrazovnih tehnologija kao što su: interdisciplinarnost sadržaja i kompetencija, holizam, individualizacija, kolektivna i individualna kreativnost, kooperativnost, motivacija, problemski pristup, tematsko planiranje, istraživački rad, inovacije, kvalitativna i kvanitativna evaluacija… Kao predstavnik Istraživačke stanice Petnica, učesnicima skupa se obratio Nikola Božić, programski direktor Petnice. On je izrazio zadovoljstvo zbog prilike da se po prvi put u IS Petnica realizuje program Univerziteta umetnosti, gde će studenti umetnosti realizovati svoje istraživačke projekte naučnim metodama i u laboratorijskim uslovima, što je već po sebi vrsta obrazovnog eksperimenta, sa nadom da će se obezbediti održivost ovakvog programa u budućnosti. Takođe, učesnicima skupa se obratila i prof. dr Bojana Škorc, koja je ujedno i koautor programa, osvrnuvši se na temu pod nazivom Implicitni red, njenom kontekstu, teorijskom polažištu i epistemiološkom uporištu ovogodišnjeg temata. Takođe, prof. dr Bojana Škorc je predstavila i koncept integrativne radionice koju će voditi u Petnici zajedno sa prof. Filipović. Više…»

Advertisements

Interdisciplinarni naučni skup

07.7.2017., 10.00h
Univerzitet umetnosti u Beogradu

Cilj skupa jeste da eksperti kroz plenarna izlaganja na datu temu, studentima, učesnicima programa, približe impliciranje i fraktal kao holistički, transdisciplinarni pojam koji se može determinisati kroz različite naučne, tehnološke i umetničke discipline, čime se otvara prostor za istraživački pristup, kreativna promišljanja i stvaranje u radionicama tokom boravka u Petnici, a u saradnji sa mentorima, voditeljima radionica. Više…

“Osnova ove ideje je da je čitav svemir na neki način obmotan u svemu i da je svaka stvar umotana u celinu. Iz ovoga sledi da se na neki način i do nekog stepena sve umotava ili implicira u sve, ali na takav način da, pod uobičajenim uslovima svakodnevnog iskustva, postoji dosta velika relativna nezavisnost stvari. Osnovna pretpostavka je onda da ovaj odnos umotavanja nije pasivan ili veštački. Pre je, aktivan i suštinski za ono što svaka stvar jeste.“
Dejvid Bom, Nova teorija odnosa između uma i materije